مقالات و پایان نامه ها

نقش صنایع دستی در توسعه صادرات – ابعاد فرهنگی و هنری صنایع دستی

نقش صنایع دستی در توسعه صادرات : از جمله مشخصات کشورها ی در حال توسعه ، اقتصاد تک محصولی واتکاء به یک یا ندرتاً چند قلم محدود کالای صیادراتی است. ضمن آن که اغلب این ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اثرات اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی -نقش صنایع دستی در بالا بردن سطح اشتغال

تحولات اقبصادی و اجتماعی دوران پس از جنگ جهانی دوم ، از جمله رشد فزاینده جمعیت سیاست تامین اشتغال کامل به وسیلهی دولتها به ویژه رقابت در زمینه ی توسعه اقبصادی و افزایش درآمد سرانه ادامه مطلب…

By 92, ago